داروهای ضد یبوست واسهال ملین

 

 

نام دارو:دیفنوکسیلات            طبقه درمانی:ضداسهال

مکانیسم:این دارو حرکات مکانیکی دستگاه  گوارش رابه  طورمرکزی وموضعی مهار می کند اتروپین در دوزهای کمترازدوزدرمانی برای پیشگیری از سوء مصرف مواد کاربرد دارد جذب گوارشی بالا ومتابولیسم کبدی دارد اوج اثر دارو 2ساعت می باشد و نیمه عمران 5/2 سا عت است عمدتاازطریق صفراوی دفع میگردد.

موارد منع مصرف:حساسیت شدیدبه دارواسحال حادعفونی یاسمی ودراطفال باعث اختلال عملکرد کبدی وکلیوی میشود.

عوارض:عصبی:سردردوسرگیجه وضعف وبیقراری ،سرخوشی افسردگی ،لتارژی ،هیپرترمی.

 گوارشی:تهوع،استفراغ،بی اشتهایی، خشکی دهان،یبوست،اتساع شکم،کرامپ شکمی.پوستی:خارش،کهیر،برافروختگیپوست،تب،

تداخلات دارویی:در مصرف همزمان با باربیتوراتها ،سداتیوهها،ضعیف کننده مغز،سمیت عصبی بیشتر میشود.ضد افسردگیها، ایزوپیرامید ،اثرات آنتی کولینرژیک دارو راتشدید میکند.      

مصرف در بارداری وشیردهی:بارداری گروه c     وشیردهی با مطالعه بیشتر صورت گیرد.

نام دارو:گلیسرین                        طبقه  درمانی:ملین اسموتیک

مکنیسم:شیاف گلیسررین باعث اتساع رکتوم وتحریک احساس دفع میشود بامکانیسم هیپر اسمولاز باعث جذب آب به درون کولون میشود وانتشار موضعی دارد از طریق مدفوع دفع میشود.

مواردمنع مصرف:حساسیت شدید،اختلال کبدی وکلیوی،انسداد  روده ،شکم درد،تراکم  مدفوع.

عوارض جانبی:تهوع،استفراغ،اسهال،عطش،سر درد وسرگیجه،احتقان رکتوم،آریتمی،هیپرگلیسمی سالمندان.

تداخخل دارویی:دیورتیکها ممکن  است اثر این داارو را تشدید کنند.

بارداری وشیردهی:بارداری گروه c شیردهی با مطالعه بیشتر.

اشکال دارویی:supp.Rectal

 

نام دارو :لاکتولوزLactulose                طبقه درمانی:مسهل اسموتیک      

مکانیسم:این دارو توسط باکتریهای روده تجزیه شده وبااثرات هیپر اسموتیک باعث اتساع کولون میشود جذب گوارشی چندانی ندارد عمدتا"از طریق مدفوع دفع میشود شروع اثر 24تا48 ساعت است.

موارد منع مصرف:حساسیت شدید،شکم حاد،انسداد روده،آپاندیسیت ،رژیم غذایی کم گالاکتوز .

عوارض:نفخ،تهوع،شکم درد،آروغ،دفع گاز.

بارداری وشیردهی:بارداری گروهB وشیردهی با احتیاط.

 

نام دارو:لوپرامیدLoperamid                             طبقه دررمانی:ضد اسهال      

اشکال:Tab.cap

مکانیسم:این دارو با تأثیر مستقیم بر  پایانهای عصبی مخاط  روده،حرکات روده را کاهش میدهد وبا مکانیسمی ناشناخته ترشح مایعاتوالکتروللیتها را به داخل روده مهار میکند.نیمه عمردارو حدود 7تا 14 ساعت  است مدت اثر 24ساعت.

موارد منع مصرف:حساسیت شدید به دارو ،اسهال خونی،کولیت پسودومامبرانوس،کولیت زخمی،اسههالل ععفونی اطفال زیر دو سال.

 


عوارض:تهوع،استفراغ، خشکی دهان،یبوست،اتساع

 

شکم،نفخ،سوءهاضمه،ضعف،سرگیجه،خواب آلودگی.

تداخل دارویی:همراه با مسکن هاای مخددر ممکن است باعث یبوست شود.

بارداری وشیردهی:گروهB  شیردهی با احتیاط.

 

نام دارو:منیزیم هیدروکسید                  طبقه درمانی:آنتی اسید وملین

مکانیسم:این دارو با اجاد اختلاف اسموتیک باعث جذب آب به درون روده ها ایجاد اتساع وتقویت حراکت روده میشود.

موارد منع مصرف:حساسیت شدید به دارو،اسهال واستفراغ،علایم انسداد روده یا آپاندیسیت،هیپرمنیزیمی .

عوارض:اسهال،وواابستگی به مسهل در مصارف طولانی مدت ،تهوع،اسستتففراغ..

تداخل دارویی:کلردیازپوکساید،کلرپرومازین،دیگوگسین،نمکهایی آهن،میتوانند جذب این دارو  را کاهش دهند.

بارداری وشیردهی:c         وشیردهی تاکنون عوارضی شناخته نشده است.

 

نام دارویی:بیزاکودیل Bisacodyl                   طبقه درمانی:ملین محرک

مکانیسم:مستقیما"بر کولون اثر تحریکی دارد وباعث افزایش حجم مایعات روده وافزایش پریستالیتیسم میشود.

موارد  منع مصرف:انسداد روده ،آپاندیسیت  شکم حادکولییت زخمی هموروئید.

عوارض جانبی:تهوع واستفراق،اسهال- کرامپ شکمی- سوزش رکتوم-

تداخل دارویی:مصرف همزمان باآنتی اسیدهاممکن است باعث کرامپ شکمی واستفراغ شود.خودش جذب داروهای دیگرراکاهش می دهد.

بارداری  وشیردهی:بارداری گروهC است وشیردهی  بااحتیاط     


                  نام دارو:متیل سلولز                            طبقه درمانی :ملین یانرم کننده مدفوع

مکانیسم:متیل  سلولزدرحضورآب متورم شده وبه  عنوان حجیم  کننده موضوع  باعث رفع یبوست می شوددرصورت  عدم آب کافی ممکن است  باعث افزایش قوام مدفوع گردد.

موارد  منع مصرف:انسداد روده،اختلالات عفونی روده ،ششکم درد،پرفوراسیون روده.

عوارض:تهوع،استفراغ،نفخ شکم،اسهال،شکم درد .انسداد روده.اا

تداخل دارویی:همراه با محلولهای الکتررولیت با غلظت بالا ممکن است موجب رسوب کامل متیل سلولز شود.

بارداری وشیردهی:گروهB   _در شیردهی منع مصرف ندارد.

 

نام دارو:برنBran                          طبقه درمانی:ملین وحجیم کننده مدفوع             پودر

مکانیسم:احتمالا" از طریق جذب ونکههداری آب باعث افزایش حجم وررطوبت ممدفوع شده وتحریک روده بزرگ وافزایش حرکات پریستالتیک ودر نتتیجه کوتاه شدن زمان عبور مواد از روده وافزایش دفعاات دفع میشود.

موارد مصرف:برن در اختلالات گواارشی نظیر یببووست ،بیماریهای  دیورتیکولار روده بزرگ وسنندرم روده تحریکپذیر به کار میررود.

موارد منع مصرف:آپاندیسیت،خونریزی رکتوم  با علت نا مشخص،نارسایی احتقانی

قلب ،انسداد روده.

تداخل دارویی:پودر برن با عث کاهش جذب برخی از مواد معدنی  مثل:کلسیم؛  روی،مس،منیزیم.ویتامین سیا نوکوبالامین.

عوارض:نفخ،انسداد روده ومری،آلرژیک.

 

نام دارو:دوکوزات                    طبقه درمانی:مسهل

مکانیسم:این دارو باعث میشود تا کشش سطحی مایعات روده کم شود ومدفوع نرم شود.

موارد مصرف:یبوست.

عوارض:اسهال،کرامپ شکمی.

تداخل دارویی:باعث افزایش  جذب روغنهای معدنی ممیشود.

بارداری وشیردهی:گروهC     وشیردهی با احتیاط.

 

نام دارو: او .آر.اس                                        طبقه دررمانی:اسهال

موارد مصرف:جبراان آیب ازدست رفته در اسهال حاد.

دراین موارد احتیاط شود:شوک،استفراغ مقاوم،انسددادد گوارشی،نارسایی.

عوارض:در اطفال زیر یک سال باعث تشنج میشود.در نارسایی کلیه باعث هیپر ناترمی ووهیپر کالمی.

 

بارداری وشیرردهی:گروهB    با مطالعه.

 

نام دارو:  بیسموت ساب سیترات                                         طبقه درمانی:مسهل

مکانیسم:باعث خنثی شدن اسید مععده میشود وترشح موکوسی معده را زیاد میکند احتمالا" خاصیت ضد میکروبی هم دارد در معده تجزیه میشود..

 

تداخل دارویی:این داروجذب کینولومنها وتتراسایکلین ها کاهش میدهد.

عوارض:سیاه شدن مدفوع.

بارداری وشیردهی:گروهC   درشیردهی  منافع  دربرابرمضرات داروبایدسنجیده  شود.

برای ارسال نظر ثبت نام نمایید